Het Ministerie voor Natuur

0477 85 28 32

Het Ministerie voor Natuur heeft de ideeën om van tuinen, bedrijventerreinen en steden bondgenoten van de natuur te maken. En ze kunnen die (helpen) uitvoeren ook.

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur is een oplossing voor gronden die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw… en nog een tijd onbenut blijven.

Natuurinclusief bouwen

Door van bij de eerste bouwplannen ook na te denken over hoe jouw huis de biodiversiteit kan ondersteunen, kan je flink wat ecologische winst scoren.

Stadsnatuur

De stad wordt onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden.