Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen. Het wil de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen maximaliseren door:

  • de belangen van particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties te bundelen;
  • deze te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden;
  • het algemene concept autodelen uit te bouwen;
  • innovatie en pilootprojecten.

De organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er een kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid.