De Waalse verkeersbelasting: inspiratie voor Vlaanderen?

Wallonië houdt voortaan rekening met het gewicht van het voertuig om de verkeersbelastingen te berekenen. Een idee voor Vlaanderen, want momenteel zijn de helft van alle nieuwe wagens zware en minder verkeersveilige SUV’s. - © Jan Kopriva

Wallonië hervormt verkeersbelasting: inspiratie voor Vlaanderen?

Wallonië houdt voortaan rekening met het gewicht van het voertuig om de verkeersbelastingen te berekenen. Een idee voor Vlaanderen, want momenteel zijn de helft van alle nieuwe wagens zware en minder verkeersveilige SUV’s. - © Jan Kopriva

Wallonië kondigde eind juni een hervorming van de verkeersbelasting aan. Zowel de inverkeerstellingstaks als de jaarlijkse verkeersbelasting worden voortaan berekend op basis van vermogen, CO2-uitstoot, type aandrijving en... het gewicht van het voertuig. Inspiratie voor Vlaanderen - waar de helft van de nieuwe wagens zware, vervuilende en minder verkeersveilige SUV’s zijn?

Sturen via fiscaliteit

De verkeersfiscaliteit is een belangrijk element om wagengebruik te sturen. Regelgeving kan de burger een zetje geven richting bepaalde types voertuigen. Een voorbeeld is Vlaamse vrijstelling voor de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting voor elektrische voertuigen.

In Vlaanderen wordt de jaarlijkse verkeersbelasting berekend op basis van de volgende elementen: het fiscaal vermogen, de CO2-uitstoot, de euronorm van het voertuig en het brandstoftype. Bij de BIV worden ook de leeftijd van het voertuig, uitstoot van fijn stof en de aanwezigheid van een roetfilter meegenomen. Opvallend: Vlaanderen houdt dus geen rekening met het gewicht van het voertuig. En dat weerspiegelt zich ook in ons wagenpark: momenteel zijn de helft van alle nieuwe wagens zware SUV’s.

Voertuigen moeten belast worden naargelang hun impact op de samenleving.

Wallonië zet gewicht centraal

Na jaren van onderhandelen, lanceerde Waals minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Philippe Henry, eind juni een voorstel om de Waals verkeersfiscaliteit grondig te hervormen. Het voorstel laat het gewicht van de wagen (aan de hand van de maximaal toegelaten massa (MTM)) doorwegen in het bedrag. En elektrische wagens en hybrides worden niet langer vrijgesteld van de inverkeerstellingstaks en de jaarlijkse verkeersbelasting. 

Door het gewicht van de wagen mee te nemen, viseert Henry de zwaardere voertuigen. Zo kan via de jaarlijkse verkeersbelasting worden gestuurd naar lichtere, veiligere en minder vervuilende wagens. De facto wordt verkeersveiligheid ingebed in het taxeringsysteem. Daarnaast genieten elektrische en hybride wagens nog steeds van een verlaagd tarief maar zullen ze wel een hogere bijdrage moeten betalen.

Het voorstel bevat ook andere elementen: grote gezinnen krijgen een korting, bij tweedehandswagens wordt rekening gehouden met de leeftijd en de belasting zou stapsgewijs worden ingevoerd om de verandering geleidelijk te introduceren. 

Inspiratie

De krachtlijnen van het Waalse voorstel zijn ook voor Vlaanderen te overwegen. Hoewel Vlaanderen streeft naar ‘zero verkeersslachtoffers’ op onze Vlaamse wegen, stagneert het aantal jaarlijkse verkeersdoden rond 300. Vias publiceerde recent nog een onderzoek waarbij het risico op overlijden van fietsers en voetgangers 50% hoger ligt bij het aanrijden van een voertuig van 1800 kg in vergelijking met een aanrijden met een voertuig van 1200 kg. Het hoger belasten van zwaardere voertuigen zou ook een positief effect kunnen hebben op onze verkeersveiligheid.

Daarnaast wordt het ook van belang dat er stelselmatig een jaarlijkse verkeersbelasting en BIV wordt ingevoerd voor elektrische voertuigen. Zij hebben nog steeds, net als andere wagens, een impact op de leefbaarheid. Wel is het van belang dat de tarieven voor elektrische wagens consistent lager liggen dan soortgelijke wagens met een verbrandingsmotor. 

De plannen van Wallonië zijn een blauwdruk voor een klimaatbewuste wagentaksering. Vlaanderen kan er een voorbeeld aan nemen. Voertuigen moeten belast worden naargelang hun impact op de samenleving. Zelfs wanneer de kilometerheffing er eindelijk zou komen, is het van belang dat ook het gewicht en elektrische voertuigen opgenomen worden.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens