Vleestaks? Voer een logisch beleid en het komt vanzelf in orde

Is een vleestaks een goed idee? Dat was de stelling bij de klimaatspecial van Van Gils en Gasten. Op zich zorgt een taks, wanneer deze correct is doorgevoerd, zeker voor een gedragsverandering. Maar dan spreken we over een prijsstijging van minstens 30 procent. Voor we daaraan toe zijn, zijn er gelukkig nog heel wat evidente maatregelen te nemen. 

Plukken dat fruit

Voor we deze ladder opklimmen is er nog heel wat laaghangend fruit te plukken. Onze overheid subsidieert vandaag nog steeds de productie. De gekoppelde steun gaat voor de volle 100 procent naar dierlijke productie en ook het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) legt hier de klemtoon van zijn beleid. Een taks op de consumptie van vlees hoeft niet: als we ophouden de productie te subsidiĆ«ren, komen we al een heel eind.  

De juiste promo

Wat we wel aan de consumptiezijde kunnen doen? De promo vanuit de overheid afstemmen op wat gezond voor ons is - zoals het eigenlijk zou moeten zijn. De omgekeerde voedingsdriehoek was een eerste goeie stap. De overheid kan samen met supermarkten nudgingtechnieken breed uitrollen. Onderzoek van het Departement Omgeving toont aan dat er significant meer mensen kiezen voor de plantaardige optie bij het toepassen van nudging, ook op lange termijn. Het vanuit de overheid verder promoten van vlees moet onmiddellijk stoppen. De spotjes van het VLAM rond vlees gaan rechtstreeks in tegen het algemeen maatschappelijk belang. 

Het belang van voeding

Dat ook de emissies van onze voeding en veeteelt naar beneden moeten, is duidelijk. In Belgiƫ is de veeteelt verantwoordelijk voor 7 procent van de broeikasgasemissies. Als je ook de buitenlandse broeikasgasemissies voor de productie van het veevoer meerekent, dan kom je aan 14 procent. Bekijk je de uitgaven van gezinnen, dan heeft voeding een aandeel van 25 procent, waarvan meer dan de helft naar vlees gaat. Voeding komt zo op de tweede plaats na huisvesting. Tegelijk is slechts een derde van mensen zich bewust van de grote milieu-impact van vlees. Inzetten op het verduurzamen van onze voeding heeft dus zeker zijn effect.

Voedingsbeleid

Het is de opdracht van onze overheid om ervoor te zorgen dat plantaardige voeding lekker, gemakkelijk en betaalbaar voor iedereen wordt. Zo kunnen we een culturele omslag krijgen in voedingsgewoonten. Een breed gedragen voedingsbeleid moet de domeinen landbouw, milieu, innovatie, gezondheid en handel verbinden rond dit doel. Met andere woorden: werk op de plank. Vooruit met de geit dus. Of beter: gaan met de banaan.

Plantaardige voeding Next Food Chain

Meer over Plantaardige voeding