Netwerk Duurzame Mobiliteit spoort in juni aan tot “30 dagen minder wagen"

Met de campagne '30 dagen minder wagen' willen we de Vlaming aansporen om hun auto vaker vrijaf te geven in de maand juni. Deelnemers ontvangen praktische tips, nieuwe routes en handige apps. Doel: mobiliteitsgewoontes doorbreken en experimenteren met duurzame alternatieven.

Uitdaging: laat de wagen 30 dagen vaker aan de kant staan in juni

Met de campagne '30 dagen minder wagen' willen we de Vlaming aansporen om hun auto vaker vrijaf te geven in de maand juni. Deelnemers ontvangen praktische tips, nieuwe routes en handige apps. Doel: mobiliteitsgewoontes doorbreken en experimenteren met duurzame alternatieven.

Je eigen wagen niet gebruiken tijdens de maand juni, lukt jou dat? Dat is de oproep van de campagne die zoveel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang wil laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Of je nu nieuwe fiets- en wandelroutes richting de bakker of het werk wil ontdekken, meer wil besparen op verplaatsingskosten of mee het verschil wil maken voor het milieu: elke reden is goed om je eigen wagen minder te gebruiken.

Na je online inschrijving, ontvang je bovendien hapklare info over apps rond deelmobiliteit, prachtige wandelingen in je buurt en tonnen inspiratie voor winkelbezoeken zonder wagen.     

Voertuigen staan 95% van de tijd stil

Cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel leren ons dat er op 1 augustus 2021 in België bijna zes miljoen personenwagens waren ingeschreven. De afgelopen tien jaar steeg het aantal wagens jaarlijks gemiddeld met bijna 1%. "Nochtans staan voertuigen 95% van de tijd stil. Nu bezitten veel mensen een auto, terwijl er heel wat voordelen verbonden zijn aan de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit," vertelt Cathy Macharis, professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Als ambassadrice van de campagne nam ze eerder zelf al de proef op de som. Sinds november 2021 zet ze haar elektrische auto aan de kant en merkt ze dat ze minder stress heeft en veel vaker wandelt. Ze fietst nu naar het werk en gebruikt autodeeloplossingen enkel indien nodig.

Deze campagne eindigt officieel eind juni maar idealiter evolueren we naar alle dagen minder wagen", vult Laura Berthoud aan als campagnecoördinator bij Netwerk Duurzame Mobiliteit. "Daarom gaan we de ervaringen van alle deelnemers bevragen. Wij zorgen ervoor dat hun stem met een megafoon bij onze beleidsmakers terecht komt."

Deelnemers krijgen voor aanvang van de campagne, tijdens en erna een korte survey voorgeschoteld waarin er gepeild wordt naar hun ervaringen. Zeer waardevolle input op basis waarvan er in de nabije toekomst specifieke beleidsaanbevelingen zullen volgen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt voor die adviezen nauw samen met de VUB-onderzoeksgroep Mobilise (deel van het Mobility, Logistics & Automotive Technology Research Centre of MOBI) waar professor Cathy Macharis aan het hoofd staat. Voor “30 dagen minder wagen” krijgt Netwerk Duurzame Mobiliteit de steun van vier mobiliteitspartners: De Lijn, NMBS, Blue-bike en Cambio.

De campagne “30 dagen minder wagen” vormt de aanloop naar de Week van de Mobiliteit in het najaar, waarbij de leden van het netwerk aandacht vragen voor meer veilige en aangenamere straten, wijken en wegen voor iedereen.

Netwerk Duurzame Mobiliteit Week van de Mobiliteit