Total krijgt proefvergunning voor amper 2 jaar, en dat is terecht

 Persbericht Greenpeace & Bond Beter Leefmilieu - © Nate Watson

Total krijgt proefvergunning voor amper 2 jaar, en dat is terecht

 Persbericht Greenpeace & Bond Beter Leefmilieu - © Nate Watson

TotalEnergies krijgt niet de eeuwigdurende vergunning die het bedrijf aangevraagd had voor z’n raffinage, maar slechts een proefvergunning, zo heeft de deputatie van de provincie Antwerpen beslist. In de proefperiode van 2 jaar gelden strenge voorwaarden om stikstof- en zwaveluitstoot terug te dringen en tegelijk werk te maken van een transitieplan richting klimaatneutraliteit. Sterke overheidsadministraties hebben hier, na het bezwaarschrift van de milieubeweging, een belangrijk signaal gegeven: de industrie moet met een geloofwaardig plan komen om de impact op milieu en gezondheid te minimaliseren.In november 2021 diende TotalEnergies voor de eerste keer haar milieuvergunningsaanvraag in. Het dossier was slecht uitgewerkt en bevatte  lage ambities. In maart 2022 paste TotalEnergies haar dossier aan op basis van de kritiek, maar het bedrijf kon opnieuw geen overtuigend toekomstplan voorleggen. Total had toen trouwens al een ongunstig advies gekregen van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Uiteindelijk koos de provincie ervoor om slechts een proefvergunning voor 2 jaar te geven, met strenge voorwaarden om NOx- en SOx-uitstoot terug te dringen. Tegelijkertijd moet Total werk maken van haar transitieplan richting klimaatneutraliteit. 

Eeuwigdurende milieuvergunning: vergissing van de eeuw? 

“Wat de administraties eigenlijk impliceren met hun vernietigende adviezen, is dat de eeuwigdurende milieuvergunning geen goed idee is. Men wil duidelijke garanties dat TotalEnergies bepaalde NOx- en SOx-reducerende maatregelen neemt, en die garanties heb je niet als je meteen een vergunning voor het leven geeft”, stelt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. Met slechts een tijdelijke vergunning in handen, zal Total op korte tijd heel wat maatregelen moeten nemen. Zoniet, betekent dit het einde van de site.  

Sterke overheid kán het verschil maken

BBL en Greenpeace analyseerden tot tweemaal toe de milieuvergunningsaanvraag van Total, inclusief het milieueffectenrapport. Omwille van de opvallend lage ambitie op vlak van milieu en klimaat, tekenden de organisaties bezwaar aan. Maar niet enkel de milieubeweging viseerde de lakse milieuvisie van Total, ook de overheidsadministraties hebben hier belangrijk werk verricht. De POVC gaf een ongunstig advies en de deputatie van de Provincie Antwerpen volgde dit. Opvallend: alle argumenten uit het bezwaarschrift van BBL en Greenpeace komen terug in de adviezen, met name in het advies van de POVC. De afdeling GOP (Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten) stelt zelfs letterlijk: “De hinder en effecten op mens en milieu en risico’s op vlak van veiligheid kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt”.

Wat moet er nu gebeuren?

"Total is een fossiele gigant met een enorme verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis. Als dit bedrijf nog toekomst wil hebben, ook in ons land, moet het roer om"stelt Joeri Thijs van Greenpeace"Tot nu negeerden de Vlaamse overheden de prangende transitie naar klimaatneutraliteit van dit soort grootvervuilers, ook in het vergunningenbeleid. Wij rekenen erop dat dit precedent van een proefvergunning met strikte voorwaarden een trendbreuk inluidt."

Dit is een symptoom van een laks vergunningenbeleid dat er niet in slaagt om milieu- en klimaatregels au serieux te nemen.

Dit is al de vierde vergunning op korte tijd die volkomen tekortschiet op het vlak van milieu, klimaat en volksgezondheid. Is dat toeval? Nee. Het is een symptoom van een laks vergunningenbeleid dat er niet in slaagt om milieu- en klimaatregels au serieux te nemen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en komt de Vlaamse industrie allesbehalve ten goede.Het is aan de Vlaamse overheid om een sterk milieu-en klimaatkader voor onze industrie uit te werken, dat bedrijven die willen voorlopen beloont, en bedrijven die er de kantjes vanaf lopen in de juiste richting dwingt.

Zware industrie PFOS Greenpeace

Meer over Zware industrie, PFOS