Reactie op persconferentie kernuitstap: “Kernuitstap is onvermijdelijk”

De federale regering schuift een definitieve beslissing over de kernuitstap opnieuw voor zich uit. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie benadrukken dat de kernuitstap volledig uitvoeren de enige mogelijke weg vooruit is. Een levensduurverlenging voor Doel 4 en Tihange 3 zou de nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid ernstig in het gedrang brengen. Het zou bovendien de deur openzetten voor jarenlange juridische procedures. 

“Het politiek getouwtrek van de laatste weken verandert niets aan de onvermijdelijke sluiting van alle kerncentrales”, zegt Jan Vande Putte, expert Energie bij Greenpeace België. “Een levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 botst op een muur van procedures en strakke deadlines, waar geen marge op zit. Terecht, want over nucleaire veiligheid valt niet te onderhandelen. Wie toch zou overwegen een loopje te nemen met de procedures, opent de deur naar een jarenlange juridische strijd en dus aanhoudende onzekerheid.”

Een juridische lijdensweg

Om de nucleaire veiligheid bij een verlenging te garanderen, moeten tal van juridische obstakels genomen worden en moet Engie heel wat werken uitvoeren. Procedures en werken die nooit op tijd afgerond kunnen zijn. Erwin Cornelis van Bond Beter Leefmilieu verduidelijkt: “Vóór 2027 geraken Doel 4 en Tihange 3 niet opgestart. Maar ze worden wel al in 2025 stilgelegd. Het verlengen van twee reactoren brengt dus de bevoorradingszekerheid van ons land tijdens de winters 25/26 en 26/27 in het gedrang.”

Nieuwbouwpiste leidt af van echte klimaatactie

De regering beweert nu “de blik op de toekomst te richten” door te investeren in nieuwe nucleaire technologie. In de praktijk valt van een nucleaire nieuwbouwpiste echter niets te verwachten, noch in Nederland, noch bij ons. “Deze SMR-concepten bestaan al decennia op papier en nog steeds kan je ze nergens bestellen”, reageert Vande Putte. “Intussen slorpt dit onderzoek wel geld, tijd en aandacht op. Dit betekent een-op-een vertraging voor dringende en bewezen klimaatmaatregelen zoals energiebesparing en hernieuwbare energie.”

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap