Plastics in zee overschaduwen start mosselseizoen

Vandaag is de start van het mosselseizoen. Eén groot probleem: de mosselen zitten vol met plastic deeltjes. Onderzoeken van de UGent en de Vrije Universiteit van Amsterdam duiden op de aanwezigheid van plastic deeltjes in de mosselen. Bij een gemiddelde portie mosselen krijgt iemand al gauw 300 tot 600 plastic deeltjes binnen en mogelijk zelfs enkele duizenden. Of dit schadelijk is voor de gezondheid kan niemand met zekerheid zeggen. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBL) moet de vervuiling van plastics aan de bron worden aangepakt en is het allerbelangrijkste dat alle plastics goed worden ingezameld en verwerkt. Statiegeldsystemen voor verpakkingen kunnen daar een rol in spelen.

BBL: “Vervuiling van plastics aan de bron aanpakken”

“We hopen dat iedereen in de toekomst nog van mosselen kan genieten en om te voorkomen dat de zeeën en ons voedsel vol plastics zitten, moet de vervuiling van plastics aan de bron worden aangepakt. Primaire plastics moeten bijvoorbeeld niet langer in cosmetica zitten. We moeten ook inzetten op een betere zuivering van het water, maar het belangrijkste is dat alle plastics goed worden ingezameld en verwerkt. Statiegeldsystemen voor verpakkingen kunnen daar een belangrijke rol in spelen,” zegt Rob Buurman van Bond Beter Leefmilieu.

Meeste plastics in zee door zwerfvuil en verpakkingen

Er zijn de zogenaamde ‘primaire’ microplastics die direct als kleine deeltjes afkomstig zijn van onder meer autobanden, fleece truien en cosmetica. Die deeltjes stromen via het water de rivieren en de zee in. Een significant deel van de plastics is afkomstig van de visserij en de scheepvaart, maar de grootste bijdrage wordt geleverd door het zwerfvuil waarin vooral plastic verpakkingen een belangrijke rol spelen. Die verpakkingen worden onder invloed van de zon en de golfslag afgebroken tot kleinere stukjes en worden microplastics. Meer dan 80% van de plastics in de zee zijn afkomstig van het land.

Eén gram mossel bevat tot 105 deeltjes plastic

Volgens professor Colin Janssens aan de UGent bevat één gram mossel al snel 1 plastic deeltje. Volgens onderzoekers aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is het nog erger en bevat één gram mossel tussen de 19 en 105 deeltjes plastic. Wie een halve kilo mosselen eet krijgt dus honderden tot duizenden plastic deeltjes binnen.

Wereldwijd stijgt de jaarlijkse productie van plastics met 4%. In het huidige tempo van vervuiling zwemt er tegen 2050 net zo veel plastic als vis in de zee. De consequenties hiervan zijn potentieel zeer groot. Nu al wordt vastgesteld dat vissen liever plastics eten en daar negatieve gevolgen van ondervinden.

Plastics vormen ook een potentieel risico voor onze gezondheid. Plastics zitten bijvoorbeeld vol weekmakers die een hormoonverstorende werking kunnen hebben. Zelfs zeer kleine concentraties van hormoonverstorende stoffen kunnen al gevaarlijk zijn voor ongeboren en zeer jonge kinderen.

Plastics

Meer over Plastics