"Als taxibedrijf spelen wij een rol om Leuven bereikbaar én leefbaarder te maken. Daarom beslisten we al snel om een 100 procent elektrische wagen aan ons wagenpark toe te voegen."

Johan Machtelinckx, zaakvoerder van Taxi Axi

Ook in Leuven rijdt vanaf vandaag een elektrische taxi

"Als taxibedrijf spelen wij een rol om Leuven bereikbaar én leefbaarder te maken. Daarom beslisten we al snel om een 100 procent elektrische wagen aan ons wagenpark toe te voegen."

Johan Machtelinckx, zaakvoerder van Taxi Axi

Stad Leuven is de tweede stad die toetreedt tot het pilootproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Belgische taxifederatie (GTL) rond e-taxi’s in Vlaanderen. BBL en GTL onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch te laten rijden. In Leuven past het stadsbestuur alvast het taxireglement aan om het gebruik van elektrische taxi’s te promoten. Met succes, want binnenkort rijdt de eerste elektrische taxi rond, een Tesla Model S. “De taxisector krijgt zo alle kansen om een voorbeeldrol op vlak van duurzame mobiliteit te vervullen,” klinkt het bij Leuvense schepenen Erik Vanderheiden en Mohamed Ridouani. 

Stad Leuven: “De Leuvense taximaatschappijen reageren alvast enthousiast”

Taxi’s zijn voortdurend op de baan en hebben dus een aanzienlijk aandeel in geluidshinder en de mobiliteitsuitstoot in de stad. “Daarom willen we elektrische taxi’s actief promoten”, zegt schepen van Handel en bevoegd voor taxi’s Erik Vanderheiden. “We passen het taxireglement, een onderdeel van het politiereglement, zo aan dat elektrische taxi’s voorrang krijgen ten opzichte van gewone voertuigen. En om te vermijden dat een elektrische taxi op termijn vervangen wordt door een gewone auto, stellen we expliciet in het reglement dat ook de reserve- en/of vervangingstaxi’s elektrisch moeten zijn”, vult schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani aan. 

De Leuvense taximaatschappijen reageren enthousiast. Taxi Axi heeft alvast positief gereageerd op de oproep van de stad. “Als taxibedrijf spelen wij een rol om Leuven bereikbaar én leefbaarder te maken. Daarom beslisten we al snel om een 100 procent elektrische wagen aan ons wagenpark toe te voegen. We kozen voor het Tesla Model S. Als pionier in Leuven hopen we alvast een trend gezet te hebben,” zegt Johan Machtelinckx, zaakvoerder van Taxi Axi.

“De e-taxi is het nieuwe normaal”

Het Leuvense initiatief past binnen een pilootproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Belgische taxifederatie (GTL). Zij onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch te laten rijden. “Elektrische maar ook gedeelde mobiliteit speelt een cruciale rol in de transitie naar een koolstofarme samenleving. De taxisector is daarbij een belangrijke speler. Een ritje in een elektrische voertuig moet de drempelvrees helpen verlagen. E-taxi’s zijn een tastbaar voorbeeld van de elektrische wagen als het nieuwe normaal”, besluit Jonathan Lambregs van BBL.

Elektrische wagens Clean Power for Taxis

Meer over Elektrische wagens