Sinds het begin van dit dossier wijzen milieu- en mobiliteitsorganisaties naar oplossingen voor de filegevoelige Brusselse Ring. Foto: Greenpeace, 2009

Milieu- en mobiliteitsorganisaties verzetten zich tegen uitbreiding van de Brusselse Ring

Sinds het begin van dit dossier wijzen milieu- en mobiliteitsorganisaties naar oplossingen voor de filegevoelige Brusselse Ring. Foto: Greenpeace, 2009

Na jaren discussie heeft de Vlaamse regering de knoop doorgehakt rond de verbreding van de Brusselse Ring. Ze kiest daarbij voor extra rijstroken tussen Asse en Machelen. Op andere plaatsen worden op- en afritten aangepast. Tevens komen er extra fietsverbindingen. 11 milieu- en mobiliteitsorganisaties stellen dat alternatieve scenario's die voor minder verkeersoverlast en betere luchtkwaliteit kunnen zorgen onvoldoende onderzocht zijn, en tekenen bezwaar aan.

De verbredingsplannen van de Vlaamse autoriteiten zijn vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan, waarvoor het openbaar onderzoek vandaag afloopt. Bond Beter Leefmilieu, BRAL, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Fietsersbond, Greenpeace, Natuurpunt, Dryade vzw, Vogelbescherming Vlaanderen, Inter-Environnement Bruxelles, ARAU en GRACQ stellen dat dit scenario meer verkeer zal aantrekken, en zo zal zorgen voor meer CO2-uitstoot, slechtere lucht en een verwaarlozing van de omringende bossen. Daarom dienen ze vandaag bezwaar in tegen de plannen van de Vlaamse regering.

“Het lijkt wel of Vlaanderen enkel extra beton ziet als een oplossing voor de Brusselse Ring. Het valt niet te begrijpen dat het alternatieve scenario met een kilometerheffing en een ambitieuze modal shift niet grondig onderzocht is”, zegt Marie Desrousseaux, van Bond Beter Leefmilieu. 

“Vlaanderen schuift de lasten af op Brusselse burgers. De kinderen van de school Prés Verts aan de Avenue de l'Arbre Ballon zullen dagelijks een pak extra fijnstof inademen. Ook de geluidsoverlast zal toenemen in de directe omgeving van de Ring”, reageert Lieselotte Gevens van BRAL.

“We roepen de Vlaamse Regering op om een ambitieuze modal shift te realiseren, ook in de Vlaamse Rand. Het fileprobleem wordt niet opgelost door, naast de huidige investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, meer rijstroken te bouwen”, reageert Matthias Vermael van Netwerk Duurzame Mobiliteit.

"We weten al lang dat meer rijstroken gewoon meer verkeer aantrekken, en dus de files niet zullen oplossen. Het is onbegrijpelijk dat de studies dit effect niet hebben opgenomen in de berekeningen. Het plan van het Vlaams Gewest staat haaks op de strategie van het Brussels Gewest om het autogebruik te beperken", vervolgt Damien Delaunois van Inter-Environnement Brussel.

“De bossen in de buurt, zoals het Laarbeekbos, zullen lijden onder de stikstofuitstoot. Dit werd onvoldoende onderzocht in het milieueffectenrapport. Ook voor andere natuurgebieden, zoals het Floordambos, lijkt de schade door de extra stikstofuitstoot onvermijdbaar en onherstelbaar. Deze ontoereikende effectbeoordeling maakt het gekozen scenario van de Vlaamse regering juridisch wankel”, stelt Dries Verhaeghe van Dryade vzw.

 

Greenpeace Netwerk Duurzame Mobiliteit Fietsersbond Natuurpunt Dryade Vogelbescherming Vlaanderen