De nieuwe enquête van de Travel Smart Campaign werd afgenomen bij 1.500 werknemers in België (500), Zwitserland (500) en Polen (500). (c) Freepik

Meerderheid Belgische zakenreizigers wilt een duurzaam reisbeleid

De nieuwe enquête van de Travel Smart Campaign werd afgenomen bij 1.500 werknemers in België (500), Zwitserland (500) en Polen (500). (c) Freepik

Meer dan drie op vijf Belgische zakenreizigers vliegt nu minder dan voor de pandemie. De meerderheid van de werknemers vindt dat een belangrijke manier om de klimaatimpact van het bedrijf te verminderen en wilt een duurzaam reisbeleid. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van de Travel Smart Campaign. 

De toerist vond na de pandemie veel sneller de weg terug naar de luchthaven dan de zakenreiziger. Ook de komende jaren zullen er minder zakenreizen zijn dan in 2019. 4 op 10 Europese bedrijven wijzen bovendien op de nood om zakenreizen per werknemer met meer dan 20% te reduceren om hun 2030 duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Maar wat vindt de Belgische zakenreiziger hiervan? De enquête van Ipsos, in opdracht van de Travel Smart Campaign, bevroeg werknemers uit drie Europese landen, waaronder 500 Belgen. Hun antwoorden liggen in lijn met die uit de andere landen en vormen een bemoedigend signaal voor onze “Business Travel Pioneers”-coalitie.

Een duurzaam reisbeleid graag

69% van de bevraagde Belgische werknemers vindt dat bedrijven een belangrijke rol te spelen hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Eenzelfde aandeel vindt dat een bedrijf zich doelstellingen moet aanmeten en een reisbeleid moet uittekenen. 71% zegt dat minder zakelijk vliegen een belangrijke factor vormt in het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf. 

Een duurzaam reisbeleid bepaalt wanneer er niet gereisd wordt, bv. voor 1-op-1 meetings, en voor welke bestemmingen de trein genomen wordt. Onder meer de KU Leuven geeft hier al het goede voorbeeld. De impact van vliegtuigreizen die wel nog plaatsvinden, kan verminderd worden door in economy class te vliegen of tussenlandingen te vermijden. Met de Business Travel Pioneers maakte BBL al een overzicht van Good Practices voor een duurzaam reisbeleid.

Geen greenwashing

De Belgische werknemer zelf verkiest het houden van online meetings (43%), het gebruik van een ander transportmiddel (38%) en het verminderen van frequent vliegen (32%) als manieren om de impact van zakelijk vliegen te beperken. Slechts 16% van de werknemers ziet de aankoop van Sustainable Aviation Fuels als een goede oplossing. Het offsetten van de emissies wekt nog minder enthousiasme (12%). Maar goed ook, want Testaankoop diende samen met een twintigtal andere organisaties onlangs een klacht in tegen Europese luchtvaartmaatschappijen omdat ze met deze praktijken vliegen te duurzaam zouden voorstellen.

De juiste keuzes op het spoor

Als bedrijf minder gaan vliegen? De volgende factoren zijn volgens de bevraagde werknemers het meest doorslaggevend voor deze beslissing: betere internationale spoorverbindingen (71%), een lagere kostprijs voor duurzame reisopties (67%) en investeringen in virtuele communicatietechnologie (66%). 

De meest duurzame optie de goedkoopste maken, dat is niet meer dan logisch. Hiervoor is het in de eerste plaats nodig dat er eindelijk een eerlijke beprijzing komt voor de luchtvaart, onder meer via een frequent flyer taks. Daarnaast kunnen onder andere nachttreinen een stuk goedkoper: via een btw-uitzondering en een verlaging van de rijpadvergoedingen, kan de ticketprijs 20% omlaag. Met de financiële ondersteuning voor nachttreinen geeft minister Gilkinet alvast het goede voorbeeld. En hopelijk krijgt ook de oproep van ons land, samen met Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Portugal, om het potentieel van ambitieuze regelgeving voor zakelijk vliegen op Europees niveau te bestuderen, gehoor.

Minder vliegen zonder in te boeten aan connectiviteit en werkgelegenheid, het kan!

De enquête werd in april '23 door Ipsos afgenomen in opdracht van de Travel Smart Campaign onder 1.500 werknemers in België (500), Zwitserland (500) en Polen (500). Enkel werknemers die voltijds werken voor een organisatie met minstens 50 werknemers, kwamen in aanmerking. Deze enquête is het vervolg op een eerdere bevraging van werknemers in Frankrijk, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, tijdens oktober 2022. 

Luchtvaart Business Travel Pioneers

Meer over Luchtvaart