Lees de Inspiratiegids Duurzame Logistiek

Wist je dat logistiek op heel veel verschillende manieren verduurzaamd kan worden? Veel bedrijven, steden en gemeenten maken er al werk van. Met deze inspiratiegids, laten we zien hoe de bezorging van pakjes, post en andere vormen van logistiek een stuk duurzamer kunnen. Bovendien staan er veel tips en contactpunten in: ideaal als je zelf ook aan de slag wil gaan met duurzamere logistiek. 

Lees de inspiratiegids hier! 

We kunnen niet zonder stedelijke logistiek. Onze steden met hun winkels, werven, kantoorgebouwen en bewoners, moeten bevoorraad worden met tal van goederen. Maar stedelijke logistiek heeft ook een grote impact op de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners in onze steden. Het vervoer van goederen in en uit de stad is meer verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof dan het aantal kilometers doet vermoeden. Bovendien zorgen deze vervoersstromen ook voor files, ruimtebeslag, geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties. 

Verschillende organisaties staken de hoofden bij elkaar en plantten het zaadje voor een Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Vijf jaar later zijn we met 50 bedrijven, steden en sociale organisaties die met straffe acties bijdragen aan emissievrije stedelijke logistiek. 

In deze publicatie staan de ervaringen van de deelnemers aan de Green Deal centraal: de organisaties, lokale besturen en bedrijven zelf. We laten hen aan het woord: waarom namen ze deel aan de Green Deal en wat hebben ze daaruit geleerd? Welke tips hebben ze voor anderen en welke samenwerkingen zijn er ontstaan? De diversiteit aan acties maakt duidelijk dat de transitie richting duurzame stedelijke logistiek op verschillende vlakken gevoerd moet worden en dat er geen ‘silver bullet’ is. De weg naar emissievrije stadsdistributie kent ook verschillende obstakels en uitdagingen. Samen met de deelnemers benoemen we de voornaamste uitdagingen en koppelen daar meteen mogelijke oplossingen en beleidsaanbevelingen aan. 

Met deze publicatie willen we bedrijven, organisaties, steden en de regionale overheid inspireren en ondersteunen om aan de slag te gaan rond emissievrije stadsdistributie. Dit om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid in onze steden en gemeenten.

Duurzame stedelijke logistiek Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek