Grondwerken en sanering zijn één en ondeelbaar. © Fons Heijnsbroek

Lantis en minister Peeters blazen de PFOS-onderhandelingen op

Grondwerken en sanering zijn één en ondeelbaar. © Fons Heijnsbroek

Lantis en minister Peeters hielden vandaag een persconferentie over de Oosterweelwerken. De boodschap was helder: “De werken gaan hoe dan ook door zoals gepland. De aanpak op de werf stelt geen problemen. Berg de juridische procedures maar op. Wij doen gewoon voort.” Hiermee geven minister Peeters en Lantis aan dat ze geen vertrouwen hebben in een onderhandelde oplossing met de milieu- en burgerbewegingen.

“Deze houding is stuitend", zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. “Voor ons blijven spijkerharde garanties op een grondig saneringstraject cruciaal. Met een duidelijke tijdlijn, heldere afbakening en afstemming van de taken tussen 3M, Lantis, OVAM en de Grondbank. Grondwerken en sanering zijn één en ondeelbaar. En die garanties ontbreken tot op heden. Ook heel wat bezwaren van de Raad van State blijven onbeantwoord, zoals dat er eerst gesaneerd moet worden en dat de gronden in principe afvalstoffen zijn.”

De dreiging om met een interpretatief nooddecreet desnoods de wet aan te passen à la tête du client, doet voor Bond Beter Leefmilieu de deur helemaal dicht. Waar de Vlaamse regering initieel tot een maatschappelijk gedragen oplossing wou komen, kiezen kabinet Peeters en Lantis er blijkbaar liever voor om er met de bulldozer door te razen. De voorbije maanden zijn nochtans heel wat constructieve oplossingen aangereikt door alle onderhandelende partijen. Deze inbreng leggen Lantis en Peeters nu naast zich neer. Een totaal gebrek aan respect voor de milieuverenigingen en burgers aan tafel.

 

PFOS

Meer over PFOS