Simon Demeulemeester en Frederik Houssin (Ministerie voor Natuur)

Klimaat verbeteren met doordacht groenbeheer

Simon Demeulemeester en Frederik Houssin (Ministerie voor Natuur)

Niet alleen meer natuur, maar ook betere natuur daarvoor gaan Simon Demeulemeester en Frederik Houssin van het Ministerie voor Natuur. Dit doen ze op verschillende manieren. Zo maken ze aanplantingsplannen op voor openbare besturen en bedrijven, maar motiveren ze ook burgers om een maand lang hun gazon niet te maaien met de Maai Mei Niet-campagne.  In 2019 verwelkomde Bond Beter Leefmilieu het Ministerie voor Natuur als nieuw lid. Simon en Frederik stellen hun organisatie voor.  

Wat doet het Ministerie voor Natuur?

Simon Demeulemeester en Frederik Houssin: “Wij zetten ons in voor meer en betere natuur. We helpen openbare besturen en bedrijven niet alleen om te zorgen voor meer natuur, maar ook dat ze die natuur verstandiger en duurzamer aanleggen. Een boom moeten omhakken is spijtig, maar een boom moeten omhakken omdat hij slecht en slecht en ondoordacht is aangeplant, dat is nog erger.”

Wie zijn jullie? 

“Frederik Houssin is onze voorzitter: hij heeft al vijftien jaar ervaring met het aanleggen van ecologische tuinen en heeft zich continu bijgeschoold over plantenkennis, ecologisch beheer en duurzame aanleg van groenzones. Simon Demeulemeester staat hem bij voor de communicatie, het bedenken van ideeën en de uitbouw van het netwerk.”

Op welke verwezenlijking van 2020 zijn jullie het meeste trots?

“Onze rol in de discussie rond het rooien van twee bomenrijen in de jachthaven van Oudenaarde. Die bomen, Kaukasische vleugelnoten, moeten sneuvelen voor het heraanleggen van de kades. Daar is begrijpelijkerwijs veel protest tegen: die bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, en voor het prachtige zicht. Omdat de biodiversiteitswaarde van die bomen laag is en de Kaukasische vleugelnoot zich op termijn wellicht invasief zal gaan gedragen, hebben wij ons echter niet verzet tegen de rooi. We hebben het stadsbestuur wel voorzien in een nieuw aanplantingsplan waarmee veel ecologische winst zal worden geboekt: een mix van klimaatrobuuste bomen in plaats van de monocultuur, biodiverse en onderhoudsvriendelijke onderaanplanting en een ecologische oever. We leidden ook een buurtvergadering in goede banen, wat de betrokkenheid verhoogde. Een mooi staaltje participatief, toekomstgericht groenbeheer.”

Wat staat er bij jouw organisatie allemaal op de planning voor 2021?

“Dit jaar willen we professionaliseren, erkend worden als natuurvereniging en ons netwerk uitbouwen. In 2021 lanceren we, samen met enkele sterke partners, de campagne ‘Maai Mei Niet’: een oproep om gazons minder, of minstens: anders, te gaan maaien. Daarnaast willen we ons eerste stukje zelf aangekochte grond ecologisch waardevol aanleggen en beheren.”

Naar wie of welke organisatie binnen de brede milieu- en klimaatbeweging kijk je het meest op en om welke reden?

“Tuinbouwkundige Bart Backaert is voor ons een grote inspiratie. Als hoofd van de groendienst van Aalst verricht hij pionierswerk. Hij heeft van Aalst een voorbeeld gemaakt voor groenbeheer. Minder en slimmer maaien, juiste bomen aanplanten, mens en natuur op een weldoordachte manier verenigen. Het klimaatalarm zou minder hard loeien mocht elke gemeente een Bart Backaert hebben.”

Wil je nog iets meegeven aan onze lezers van Link?

“Kan het bedrijf waarvoor je werkt, of de speelplaats van jouw kinderen, of het groen in jouw gemeente een groene opkikker gebruiken? Laat het ons weten, wij staan klaar.”