Groen licht voor meer e-taxi’s in Vlaanderen

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de taxifederatie (GTL) kunnen definitief werk maken van de verdere uitrol van het e-taxiproject in andere Vlaamse steden. Daartoe hadden BBL en GTL een projectvoorstel ingediend, en dat is ondertussen goedgekeurd. Minister Tommelein maakte de 7 projecten die ondersteuning krijgen in het kader van het "Clean Power for Transport-plan" gisteren bekend.

Het project “Clean Power for Taxi’s” bouwt verder op een proefproject in Antwerpen en Leuven en breidt verder uit naar Brugge, Gent en Mechelen. “Taxi’s zijn de ideale niche-vloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn overal in het straatbeeld zichtbaar en de chauffeur treedt op als ambassadeur voor elektrisch rijden. Onze ambitie is 200 taxi’s op groene stroom tegen 2020” zegt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

Elektrische wagens Clean Power for Taxis

Meer over Elektrische wagens