Gelekte nota over Europese Strategie: zal volgende EU-legislatuur Green Deal laten vallen?

Ondanks de overweldigende wetenschappelijke consensus over de existentiële bedreigingen door klimaat- en biodiversiteitscrisis, bevat de huidige tekst enkel kruimels om deze uitdagingen aan te pakken en zo de Europese burgers te beschermen.

Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. En wat blijkt? De regeringsleiders willen alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord gooien. Dat betekent niet minder dan een ontmanteling van de Europese Green Deal. Bond Beter Leefmilieu reageert verontwaardigd en roept de Belgische regering als voorzitter van de Raad op om klimaatneutraliteit, sociale rechtvaardigheid en een veerkrachtige natuur weer bij de hoofdprioriteiten op tafel te leggen. Enkel zo kunnen we onze welvaart, welzijn en een gezond leefmilieu verzekeren. 

Het Strategisch Plan definieert de prioriteiten van de Europese Commissie voor 2024-2029 en zal op 17 en 18 april besproken worden door de lidstaten. Bij de prioriteiten van de huidige legislatuur stond de Europese Green Deal centraal, waardoor het als belangrijk kompas fungeerde bij Europese beslissingen. De prioriteiten die nu op tafel liggen, zouden ervoor zorgen dat de EU terugkomt op haar engagement voor een groene en sociaal-rechtvaardige transitie. De laatste jaren werd nochtans enkel duidelijker hoe dringend de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis is, en hoe essentieel de rol van Europa hierin is. 

De huidige tekst is dan ook onaanvaardbaar, stelt Bond Beter Leefmilieu. Minstens één van de prioriteiten dient gericht te zijn op natuur, klimaat en omgeving, net zoals in 2019. Een snelle implementatie van de Green Deal moet centraal staan: vandaag al voelen veel burgers de impact van intense en frequente droogtes, hittegolven en overstromingen door de toenemende klimaatcrisis en het verlies van de natuur. In Wallonië hadden we de waterbom op Pepinster, in Vlaanderen recent de overstromingen in de Westhoek en de Denderstreek.

“Ondanks de overweldigende wetenschappelijke consensus over de existentiële bedreigingen door klimaat- en biodiversiteitscrisis, bevat de huidige tekst enkel kruimels om deze uitdagingen aan te pakken en zo de Europese burgers te beschermen. Dat is onaanvaardbaar en we verwachten van premier De Croo dat hij dit op de Raadszitting op tafel legt.” stelt Benjamin Clarysse, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu. 

"Ook het totaal gebrek aan een adequate aanpak voor bescherming en herstel van natuur en biodiversiteit is onbegrijpelijk. Het is onverantwoord dat bijvoorbeeld proper water, zuivere lucht en een veerkrachtige natuur geen prioriteiten zouden zijn voor Europa." De keuzes die we nu maken, bepalen of we in staat zullen zijn om een eerlijke en sociaal rechtvaardige transitie te verzekeren voor alle Europeanen. 

Bond Beter Leefmilieu roept de Europese leiders, en België in het bijzonder, op om deze Europese prioriteiten fundamenteel bij te sturen door de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis terug in het hart van de prioriteiten te zetten en de doelstellingen van de Green Deal zo snel mogelijk uit te voeren. “Als voorzitter van de Raad van de EU heeft België een belangrijk gewicht in deze discussie. Ook Charles Michel, die de pen vasthoudt als Europese voorzitter, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en klimaat, natuur en gezondheid voor alle Europeanen beschermen”, besluit Benjamin Clarysse.

Download de strategische nota hier.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid