Geef wie voor zon kiest een goed rendement

Sara neemt als Minister voor de Toekomst hernieuwbare energie voor haar rekening. Zij staat al jaren op de barricades voor zon en wind en heeft pakken dossierkennis. Ze doet dit voorstel omdat ze vindt dat wie kiest voor zonnepanelen, zekerheid verdient.

Zonnepanelen x3

Na enkele moeilijke jaren doet de zonnepanelensectoren het weer een beetje beter, en met reden: de zon schijnt voor ons allemaal, gratis en zonder CO2-uitstoot. In het licht van de klimaatuitdaging hebben we op een dikke tien jaar bijna drie keer zoveel zonnepanelen nodig. 

Als je kiest voor zonnepanelen, kies je juist. Dat mag dus zeker niet afgestraft worden. Daarom vraag ik een gegarandeerd rendement op zonnepanelen met een duidelijk compensatiemechanisme wanneer de digitale meter er komt en de terugdraaiende teller verdwijnt. 

Beloon wie produceert

Hoe kan iemand die zelf zon produceert zeker zijn van een goed rendement? Door mensen te vergoeden als ze de energie van hun zonnepanelen op het elektriciteitsnet zetten en als ze maatregelen nemen die het net helpen om optimaal te functioneren. Door nieuwe tarieven te voorzien die mensen belonen als ze flexibel zijn in hun elektriciteitsverbruik. Of door zonnedelen mogelijk te maken. Bovenal zouden we de kosten van de openbaredienstverplichtingen (zoals de energiepremies en de ondersteuning voor hernieuwbare energie) niet meer in de elektriciteitsfactuur mogen verrekenen

Haal winst uit grote daken

Nu zijn zonnepanelen op grote daken vaak niet rendabel, omdat er in het gebouw zelf weinig elektriciteit verbruikt wordt. Dat kunnen we oplossen door extra steun te geven voor grote daken. Die extra steun houden we zo laag mogelijk door aanbestedingen te organiseren. Helemaal top als we daarbij extra denken aan burgercoöperaties en mensen die het niet zo breed hebben. 

Deel de zon

Daarnaast is het ook slim om het steunniveau te herberekenen, zodat niet alle zonne-energie verbruikt moet worden door het gebouw waarop de zonnepanelen liggen om financieel interessant te zijn. Ook energiedelen met de buren en gemeenschappelijke zonneprojecten klinken veel mensen als muziek in de oren, maar nu is er nog geen kader om dat georganiseerd te krijgen. We maken dat makkelijk en zorgen voor een beloning voor wie zijn zonnepanelen deelt met zijn buren.

Huurwoningen

Nog een plek waar we zon kunnen winnen, is op het dak van huurwoningen of appartementen. Daar bestaan vandaag veel vragen over: wie betaalt het prosumententarief? Bij wie draait de teller terug? Hoe wordt dat precies geregeld op de energiefactuur? Naar wie gaat de overproductie? Om dat op te lossen, hebben we in de eerste plaats een duidelijke modelovereenkomst met een afsprakenkader tussen de verschillende betrokkenen. Een duidelijke regeling werken we uit dankzij de nieuwe Europese wetgeving van het Clean Energy Package, via het concept van de ‘citizen energy communities’.

Vlaanderen heeft tegen 2030 drie keer zoveel zonnepanelen nodig. Er liggen nog veel daken open. De zon schijnt voor iedereen, laten we zorgen dat we er ook allemaal van kunnen genieten.

(1) Het Brusselse modelcontract kan hierbij als voorbeeld dienen

Zonne-energie

Meer over Zonne-energie