Federale regering mag zich niet laten chanteren door Engie

Engie zet de federale regering onder druk door met juridische procedures te dreigen, net nu de partijen samen aan de onderhandelingstafel zitten om over de toekomst van de kerncentrales te beslissen. Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace roepen de regering met aandrang op om niet toe te geven aan die chantage. 

Engie zet druk op de federale regering door te dreigen met drie juridische procedures rond de nucleaire miljardendossiers. Ten eerste is Engie niet akkoord met de geëiste 3,3 miljard euro extra kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het nucleaire afval. Ten tweede wil Engie 1,3 miljard euro eisen omdat de Belgische overheid te traag zou zijn met het uitwerken van oplossingen voor het kernafval. Ten derde betwist Engie de 1,1 tot 1,4 miljard euro aan belasting op de overwinsten. Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace roepen de federale regering op niet toe te geven aan deze chantage en Engie aan zijn verantwoordelijkheid te houden.

“In de onderhandelingen met de federale regering probeert de eigenaar van de kerncentrales om de eigen verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te houden en de kosten zoveel mogelijk af te wentelen op de burgers en bedrijven. Dit toont nog maar eens aan dat een eventuele verlenging van twee kerncentrales ons land veel te veel geld dreigt te kosten”, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace.

“Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten mogen zich niet in de hoek laten duwen: de vervuiler moet betalen en overwinsten moeten worden afgeroomd. Alle herberekeningen van de kostprijs moeten bovendien volkomen transparant en publiek beschikbaar zijn”, besluit Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.

Kernuitstap Greenpeace

Meer over Kernuitstap