E-taxi’s zijn goedkoper, maar ze staan nog te vaak stil

“E-taxi’s zijn goedkoper dan conventionele taxi’s, dat blijkt uit een  studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en taxifederatie GTL. Rendabel zijn ze nog niet: hun bereik is te beperkt en ze verliezen veel tijd bij het laden. Meer en snelle laadinfrastructuur is nodig om e-taxi’s dus echt rendabel te maken. BBL en GTL roepen lokale overheden op om samen met de taxisector te bekijken waar op korte termijn kwalitatieve laadvoorzieningen kunnen gerealiseerd worden. Tegen 2020 willen BBL en GTL 10 procent van de Vlaamse taxi’s elektrisch laten rijden.

Beschikbare laadinfrastructuur must voor rentabiliteit e-taxi’s

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en taxifederatie GTL gaven Transport & Mobility Leuven de opdracht om een studie te doen naar de rentabiliteit van elektrische taxi’s in Vlaanderen. Zo blijkt alvast: de kosten van een elektrische taxi zijn lager dan bij een taxi met een conventionele verbrandingsmotor. De hogere aankoopprijs wordt ruim gecompenseerd door lagere verbruiks- en onderhoudskosten.

“Maar om ook rendabel te zijn, moet de operationele inzetbaarheid van een elektrische taxi bijna even groot zijn als bij een dieselvoertuig. Elektrische taxi’s moeten dus quasi evenveel inkomsten genereren als hun diesel-tegenhangers. Dat is voorlopig nog niet het geval. Het bereik vormt nog een bottleneck, maar dit zal op korte termijn gunstig evolueren. Vandaag is hoogwaardige, beschikbare laadinfrastructuur een absolute must. We roepen lokale overheden in Vlaanderen op om samen met de taxisector te bekijken waar en hoe op korte termijn kwalitatieve laadvoorzieningen kunnen gerealiseerd worden”, zegt Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu.

Ondersteunende maatregelen

De vereiste inzetbaarheid daalt naarmate de lokale overheden maatregelen nemen die de kosten van elektrische taxi’s doen dalen.  Dat gebeurde ondermeer in Mechelen en Gent, waar subsidies uitgereikt worden aan taxiondernemers die een elektrisch voertuig aanschaffen of investeren in toegankelijke laadinfrastructuur. Gemeenten kunnen natuurlijk ook niet-financiële incentives geven, zoals een voorrangsregeling op de taxistandplaats en e-taxi’s de mogelijkheid geven om duidelijk zichtbaar te zijn in het straatbeeld. 

Lees de volledige studie van TML over de rendabiliteit van de elektrische taxi’s via de link onderaan dit artikel.

Elektrische wagens Gedeelde mobiliteit Clean Power for Taxis

Meer over Elektrische wagens, Gedeelde mobiliteit