Duurzame logistiek, niet enkel haalbaar in (centrum)steden

Steeds meer Vlaamse steden besteden aandacht aan de goederenstromen in en uit de stad. Dat is ook nodig, want deze stromen hebben een grote  impact op de leefbaarheid van de stad. Ook kleinere steden en zelfs landelijke gemeenten voelen deze impact en de nood deze te verminderen. Op 22 september organiseerden de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek en Bond Beter Leefmilieu een sessie rond duurzame logistiek waar tal van goede initiatieven werden voorgesteld.

VIL, de speerpuntcluster voor logistiek, stelde de resultaten voor van het onderzoeksproject ‘Rural Parcel Delivery’. Vanuit de vaststelling dat het leveren van goederen in landelijk gebied duurder is en zorgt voor meer overlast, onderzocht VIL hoe en in welke mate door samenwerking extra voertuigkilometers vermeden kunnen worden. Ze stelden vast dat door samenwerking 35% van de kosten en 60% van de CO2-uitstoot verminderd kunnen worden. Er zijn echter verschillende operationele en strategische redenen waardoor bedrijven terughoudend zijn om meer samen te werken. Deze drempels kunnen overwonnen worden door op kleinere schaal samenwerking uit te testen en zo wederzijds vertrouwen op te bouwen.

 

FietskoerierLier zette de voordelen van fietslogistiek op een rijtje en legde de link met het fietsbeleid van de stad Lier, waar sinds eind 2021 de hele  binnenstad als fietszone is ingericht. Dit creëert een goed kader om als sociale onderneming een aanbod van fietslogistiek uit te werken. FietskoerierLier verzorgt leveringen voor lokale ondernemers, voor horecazaken en voor stedelijke diensten. Zo creëren ze tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteunen ze de korte keten-economie en zorgen ze voor duurzaam en snel transport van goederen.

Stad Mechelen zette al verschillende projecten op die bijdragen aan duurzame stedelijke logistiek. De stad wil deze initiatieven nu opschalen met een duidelijke impact op vlak van duurzaamheid en efficiëntie. Mechelen duidde een derde partij aan om hierrond aan de slag te gaan. De eerste ervaringen leveren al interessante inzichten op. Zo lijkt het aangewezen om in elke publieke aanbesteding duurzaam transport en consolidatie als criteria op te nemen. Door een strikt beleid te voeren, kan een gemeente verduurzaming en efficiëntiewinst in de goederenstromen afdwingen. Vraag blijft welke rol de gemeente operationeel moet opnemen in de transitie naar emissievrije distributie. Moet de gemeente bijvoorbeeld zelf (de locatie voor) een cityhub voorzien om zo de neutraliteit te garanderen?

Tot slot kwamen tijdens de sessie nog concrete inspirerende acties uit de gemeenten Koksijde-Oostduinkerke en Pelt aan bod. De eerste maakt voor haar eigen logistieke wagenpark de switch naar zero-emissie voertuigen. Pelt wil lokale handelaars de kans geven om hun goederen op een emissievrije manier bij de klant te brengen. In een eerste fase stelde de gemeente gratis elektrische cargofietsen ter beschikking van haar handelaars, bij wijze van test. Dat bleek succesvol en vanaf 2023 worden deze fietsen uitleenbaar via een reservatiesysteem!

Meer weten over deze inspirerende voorbeelden? Je vindt de presentaties van de sessie op deze website.

Duurzame stedelijke logistiek Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek