Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Bond Beter Leefmilieu lanceert +200 voorstellen voor sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

Bond Beter Leefmilieu (BBL) wacht niet op de overheden en heeft samen met sociale organisaties meer dan 200 oplossingen uitgeschreven voor de huidige klimaat- en energiecrisis. Beleidscoördinator Benjamin Clarysse: “Eigenlijk zou het Nationaal Energie- en Klimaatplan ons de weg moeten wijzen naar een klimaatneutrale en fossielvrije toekomst. Maar het huidige Belgische NEKP, dat dateert van 2019, is ondermaats.” België moet terug naar de tekentafel en een eerste herziene versie indienen bij de EU in 2023. Clarysse: “Maar zo lang willen we niet wachten. De crises zijn te urgent. Daarom hebben we zelf oplossingen uitgeschreven.” Doorheen die oplossingen lopen 2 cruciale rode draden. 1) Ze moeten versneld uitgerold worden. 2) Ze moeten sociaal zijn.

Nood aan versnelling

De droogte en de ontwrichtende energiecrisis van 2022 confronteren ons loeihard met de sociale en ecologische gevolgen van decennia halfslachtig klimaatbeleid. BBL-beleidscoördinator Benjamin Clarysse: “Het NEKP dat in 2019 opgesteld werd, is een teleurstellende collage van gewestelijke en federale maatregelen. Zowel de geformuleerde beleidsambities als het tempo van dat beleid liggen te laag.” Gevolg: om de EU-doelstellingen voor 2030 te halen (onze uitstoot zowat halveren en fossielonafhankelijker worden) moet er op acht jaar tijd twee keer meer gebeuren dan tijdens de voorbije dertig jaar. Wanneer het volgende NEKP in 2024 definitief afgeklopt wordt, resten er nog maar zes jaar. Benjamin Clarysse: “Dat is amper één legislatuur. De klok tikt. En hoe langer we wachten, hoe steiler de klim wordt.”

Versnelling combineren met sociale transitie is cruciaal

De oplossingen die BBL voorstelt, werden opgesteld in samenwerking met partners uit de milieu- en natuurbeweging en uit de sociale sector. Ze verbinden dan ook sociale doelstellingen en klimaatdoelstellingen. Benjamin Clarysse: “Deze maatregelen maken hernieuwbare energie bereikbaar voor iedereen. Ze zorgen voor goed geÏsoleerde woningen en kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer. Ze geven de landbouwer weer ademruimte en maken van gezonde voeding de makkelijkste keuze. Natuur vormt een buffer voor overstromingen en andere gevolgen van de klimaatcrisis, die vaak de meest kwetsbaren van onze maatschappij treffen. Ons land kan met deze maatregelen zelfs pionier worden op vlak van circulaire economie en industrie en talloze jobs creëren. We kunnen met deze oplossingen zowel onze uitstoot reduceren, als huishoudens beschermen tegen de enorm hoge prijzen van fossiele energie, als onze economie een boost geven. Maar dan mogen we niet langer talmen.”

België tekent in november opnieuw present op de internationale klimaattop (COP27). Benjamin Clarysse: “Laten we daar alsjeblieft tonen dat ons land geen achterblijver is, maar wel een koploper wil zijn, door met coherente en krachtdadige bestuursmaatregelen een structurele uitweg te bieden uit deze klimaat- en energiecrisis. De oplossing zijn er. De beleidsmakers moeten er nu gewoon mee aan de slag.”

Klimaatmars op 23 oktober

Om die boodschap kracht bij te zetten, trokken BBL, talloze andere organisaties en tienduizenden burgers op zondag 23 oktober 2022 opnieuw de straat op tijdens een grote klimaatmars.

Download hier “Samen versnellen: Oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid”

Klimaatbeleid Oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid