Activisten tonen getuigenissen op grote schermen voor de hoofdkwartieren van de politieke partijen.

©Greenpeace - Eric de Mildt

Actie: Milieubeweging brengt getuigenissen van burgers tot bij politici

Activisten tonen getuigenissen op grote schermen voor de hoofdkwartieren van de politieke partijen.

©Greenpeace - Eric de Mildt

“Verschillende partijen hadden de afgelopen jaren de mond vol van de nood aan een zogenaamd haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid, maar tegelijk verkiezen ze de pauzeknop boven een doortastende aanpak van de klimaat- en natuurcrisis”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. “De verhalen die wij vandaag tot bij politici brengen leggen de vinger op de wonde: veel gewone mensen krijgen onvoldoende steun om mee de vruchten te kunnen plukken van de transitie naar een leefbaar klimaat en gezonde natuur.”

Zo getuigt Babouche, dame op leeftijd uit Gentbrugge, hoe zij sinds het afschaffen van een bushalte in haar buurt nu met haar rollator 3 kilometer moet stappen om bij het graf van haar zoon te geraken. Peter vertelt over zijn slecht geïsoleerde woning, zijn huisbaas die niet wil investeren in renovatie en hoe hij de verwarming laag houdt om zijn energiefactuur te kunnen blijven betalen.

Met deze actie lanceert Greenpeace samen met de andere grote milieu- en natuurorganisaties uit België de campagne ‘Ik verdien meer’. Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu legt het doel van deze campagne uit:

“We roepen burgers op om hun dagelijkse zorgen over wonen, energie, mobiliteit, gezonde voeding en toegang tot natuur met ons te delen. Via verschillende acties, een partijwijzer en een politiek debat dagen we politici uit om met échte antwoorden te komen. Want gezond voedsel, vlotte mobiliteit, een aangenaam huis met voldoende groen in de omgeving zijn bekommernissen van alle Vlamingen.”

Niet enkel milieuorganisaties maar ook sociale en armoedeorganisaties zetten mee hun schouders onder de campagne.

"Het is onaanvaardbaar dat mensen in armoede geen toegang hebben tot betaalbaar openbaar vervoer”, zegt Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede. “Tegelijkertijd is er wel geld voor premies voor de aankoop van een elektrische wagen, waar vooral mensen met hogere inkomens van profiteren. En op het vlak van wonen voltrekt er zich momenteel een regelrechte wooncrisis: goed wonen wordt onbetaalbaar. Er is dringend nood aan overheidsmaatregelen die meer focussen op de renovatie van de sociale en private huurmarkt in plaats van louter op maatregelen voor eigenaars."

“Het is nu of nooit voor overheden om voluit te gaan voor beleid dat mensen meeneemt en laat meegenieten van bijvoorbeeld leefbaar wonen en lagere energiefacturen, kwalitatief openbaar vervoer, toegang tot natuur en gezonde voeding. Overheden moeten massaal investeren in deze domeinen, in plaats van met belastinggeld blanco cheques uit te delen aan vervuilende bedrijven als Ineos of te focussen op subsidies die enkel een kleine groep bereiken, zoals de recente premie voor elektrische wagens”, besluit Thijs.    

Noten

[1] Alle info over de ‘Ik verdien meer’ campagne is te vinden op de website www.ik-verdien-meer.be

De middenveldsorganisaties die mee hun schouders zetten onder deze campagne zijn: Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, Netwerk Tegen Armoede, Bos+, VELT, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trein Tram Bus, Voedsel Anders, Rikolto, Breekijzer, Klimaan, Klimaatcoalitie, Vogelbescherming Vlaanderen, Fietsersbond, Gents Milieufront, West-Vlaamse Milieufederatie, Grootouders voor het Klimaat, Ambrassade, Wervel, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Canopea, Natagora.

Ik verdien meer